Neurologia czynna, ale częściowo

Kłopoty kozielskiej neurologii. Oddział działa, ale w części.

SP ZOZ wciąż szuka lekarzy, aby móc uruchomić pododdział udarowy. Prowadzone są intensywne rozmowy.

O tym, że oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Szpitala SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu nie będzie przyjmował nowych pacjentów, poinformowano w połowie kwietnia. Zapewniono co prawda, że wszyscy pacjenci przebywający wówczas na oddziale otrzymają pełną pomoc medyczną w zakresie diagnostyki i terapii do czasu zakończenia leczenia, ale nie zmieniało to faktu, że zawieszenie oddziału wpłynie negatywnie na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu.

Poinformowano, że powodem zawieszenia przyjęć nowych pacjentów jest trudna sytuacja kadrowa wśród personelu lekarskiego, uniemożliwiająca zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale.

– Istotna część lekarzy zdecydowała o zakończeniu pracy na oddziale z powodu dużego obciążenia pracą oraz propozycjami ofert pracy, min. w poradniach. Praca w poradniach nie wiąże się dla lekarzy z koniecznością pełnienia dyżurów medycznych oraz jest znacznie bardziej atrakcyjna finansowo. Ponadto część personelu lekarskiego jest długotrwale nieobecna z powodu choroby lub rodzicielstwa – przekazała dyrekcja. Zapewniła jednocześnie, że SP ZOZ intensywnie poszukuje lekarzy neurologów na powstałe wakaty lekarskie.

“Jednakże z uwagi na sytuację na rynku pracy i duży deficyt lekarzy tej specjalności zatrudnienie nowych lekarzy w najbliższym czasie może okazać się dużym wyzwaniem” – przekazano.

We wtorek 21 maja Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu poinformowało, że neurologia kozielskiego szpitala została częściowo odwieszona. Chodzi jednak tylko o część neurologiczną. Na oddziale zabezpieczono 16 łóżek.

“Niestety nadal zawieszona pozostaje część udarowa, gdzie brakuje dwóch lekarzy do pełnego uruchomienia całości oddziału. Szpital wciąż prowadzi intensywne rozmowy z medykami” – przekazały władze powiatu.

Problemy z kadrą mają także inne opolskie lecznice. Kilka dni temu zawieszono działalność oddziału chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Powodem było złożenie wypowiedzenia przez siedmiu lekarzy, którzy nie chcieli się zgodzić na pracę w ograniczonym składzie osobowym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting