Znamy skład zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

890

Na jego czele ponownie stanęła Małgorzata Tudaj, a jej zastępcą został Józef Gisman.

We wtorek odbyła się inauguracyjna sesja rady powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na kadencję 2018-2023. Wiadomo było już przed nią, że koalicję w radzie stworzy KWW Sabiny Nowosielskiej – Koalicja Obywatelska oraz Mniejszość Niemiecka.

Wszystko przebiegło zgodnie z przewidywaniami. Starostą wybrano Małgorzatę Tudaj z PO, za jej kandydaturą głosowało 15 radnych, 5 było przeciw a 1 się wstrzymał. Zastępcą starosty (pełnoetatowym) został Józef Gisman z Mniejszości Niemieckiej, którego poparło 17 rajców.

Trzech pozostałych (nieetatowych) członków zarządu powiatu także wybrano spośród członków koalicji. Zostali nimi Marian Wojciechowski (Mniejszość Niemiecka), Paweł Masełko (KWW Sabiny Nowosielskiej) oraz Stanisław Węgrzyn (KWW Sabiny Nowosielskiej).

Żadnych innych kandydatur do zarządu nie zgłaszano. Co ciekawe, udało się wybrać jednogłośnie (21 na 21) przewodniczącego rady powiatu. Została nią Danuta Wróbel (MN). Jej zastępcami będą Jadwiga Mroczko i Dariusz Szymański.

– Mamy cztery podstawowe priorytety działania: służba zdrowia, infrastruktura drogowa, pomoc społeczna oraz oświata – powiedziała już po swoim wyborze starosta Tudaj.

Z kolei w czwartek poznamy przewodniczących rady miasta na inauguracyjnej sesji tego samorządu, która odbędzie się o godzinie 16.00. Tam również większość radnych należy do KWW Sabiny Nowosielskiej – Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting