WORD Kędzierzyn-Koźla wznawia przeprowadzanie egzaminów

Pierwsze egzaminy praktyczne i teoretyczne ruszają 25 maja. Kandydaci na kierowców muszą się jednak liczyć z wieloma obostrzeniami.

Terminy egzaminów wyznaczane są już od 11 maja. Pierwsi kierowcy egzaminowani będą 25 maja. Chodzi o testy teoretyczne i praktyczne na kategorię B i AM.

Kilka dni temu uruchomiono dodatkowy numer do planowania telefonicznego w Kędzierzynie- Koźlu 77 48 12 310. Można dzwonić w godzinach 8.00-16.00.

Egzaminy przeprowadzane będą jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przed przystąpieniem do egzaminu lub szkolenia każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury lub innych widocznych objawów chorobowych (np. kaszlu lub kataru)Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty.

Przebywając na terenie WORD Kędzierzyn-Koźle należy używać maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta, zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku ośrodka.

Ponadto trzeba stosować się do poleceń pracowników WORD (np. w zakresie dodatkowej dezynfekcji dłoni bezpośrednio przed egzaminem, użycia jednorazowych rękawiczek ochronnych) i zachować bezpieczne odstępy od innych osób przebywających na terenie Ośrodka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting