Trwają konsultacje w sprawie budowy koreańskiej fabryki przy ulicy Naftowej

334

Do 17 stycznia mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej inwestycji.

Chodzi o budowę zakładu, w którym produkowane będą materiały do akumulatorów elektrycznych. Już wiadomo, że realizacja przedsięwzięcia obejmie budowę dwóch budynków z dziesięcioma liniami produkcyjnymi. Poza nimi koreańska firma Foosung przewiduje wykonanie innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu, tj. magazynów, zbiorników magazynowych, infrastruktury podziemnej wraz z przyłączami do sieci zewnętrznych, zakładowego laboratorium oraz zakładowej oczyszczalni ścieków.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie, które zakończą się 17 stycznia. Mieszkańcy mają prawo poznać wszystkie szczegóły inwestycji. Dokumentacja jest do wglądu, znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 428, w godzinach od 08:00 do 14:30. Do 17 stycznia można zgłaszać uwagi i wnioski dot. inwestycji.

Najbliższy dom mieszkalny znajdować się będzie kilometr od fabryki. Ale to pojedyncza nieruchomość, większe skupiska mieszkańców znajdą się dużo dalej. Według światowych standardów bezpieczny dystans to około 500-700 metrów od fabryki.

Inwestor – koreańska firma Foosung – zapewnia, że wszelkie emisje będą nieszkodliwe i zmieszczą się we wszystkich normach i regulacjach. Podobnie będzie ze ściekami. W pierwszej fazie, do 2021 roku, zatrudnionych ma być około 150 osób. W fazie drugiej, już ponad 300. Wtedy też zakład przejdzie na transport kolejowy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting