Sprawdź, czy wojsko nie upomina się o ciebie

1318

W okresie od 30 stycznia do 13 lutego codziennie o godz. ósmej (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1999; mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1997–1998, które: zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności. Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik wydziału spraw obywatelskich urzędu miasta w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu 40 50 323 lub 40 50 320.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting