Ślubowanie klasy mundurowej w szkole w Sławięcicach

885

Kilkudziesięciu uczniów złożyło deklarację służby dla państwa. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół nr 3.

W ślubowaniu uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu – mł.insp. Janusz Hencel oraz przedstawiciele kuratorium, reprezentanci władz lokalnych, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy szkół naszego powiatu, a także rodziny licealistów.

Najważniejszym punktem uroczystości było wypowiedzenie przez uczniów roty ślubowania, do której młodzi ludzie podeszli z wielką powagą. Po ślubowaniu pierwszoklasistów, uczniowie klasy drugiej, odebrali z rąk dyrektora szkoły oraz przedstawicieli służb mundurowych akty nadania kolejnych stopni awansu.

Kadeci przez najbliższe lata będą zgłębiać tajniki służb mundurowych. Dzięki współpracy szkoły z tutejszą jednostką Policji, poznają specyfikę pracy policjantów na różnych stanowiskach służbowych, by po ukończeniu szkoły mogli w sposób świadomy dokonać wyboru zawodowego.

Policja cały czas prowadzi nabór do służby. W Kędzierzynie-Koźlu wciąż jest ponad 20 wakatów.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

– posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

– posiadać obywatelstwo polskie,

– posiadać nieposzlakowaną opinię,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystać z pełni praw publicznych,

– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting