Śledztwo w sprawie kozielskiego portu umorzone

Prokuratura Okręgowa w Opolu nie dopatrzyła się działania na szkodę gminy Kędzierzyn-Koźle.

Były senator Grzegorz Peczkis zawiadamiał śledczych, że gmina Kędzierzyn-Koźle mogła sporo stracić na transakcji sprzedaży portu w Koźlu. Przede wszystkim podkreślał, że miasto nie otrzymało środków za samą transakcję, ponieważ pieniądze zostały w Kędzierzyńsko-Kozielskiem Parku Przemysłowym, do którego miasto aportem wniosło tereny portu.

Ponadto wskazywał, że pośrednik transakcji został wyłoniony z pominięciem procedury przetargowej, zaś zakupem terenu portu zainteresowany był inny przedsiębiorca niż ostateczny nabywca, czyli spółka KKT.

Prokuratura Okręgowa w Opolu umorzyła jednak postępowanie i nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości.

– Jednoznacznie stwierdziła poprawność i zasadność działania obu podmiotów, wobec czego definitywnie umorzyła postępowanie – poinformowała prezydent Sabina Nowosielska.

Jednocześnie miasto otrzymało już pieniądze za transakcję (port sprzedano za 14 mln zł), które wcześniej znajdowały się na koncie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego.

Przypomnijmy: 4 kwietnia 2016 roku gmina Kędzierzyn- Koźle, za zgodą Rady Miasta i na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, którego gmina była i pozostaje większościowym udziałowcem, wniosła aportem tereny portowe, obejmując w zamian udziały w kapitale zakładowym spółki. Natomiast KKPP na podstawie aktu notarialnego z 12 czerwca 2017 roku zbyła grunty na rzecz spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale, jedynego poważnie zainteresowanego zagospodarowaniem zdegradowanych i od lat nieużytkowanych terenów.

Przejęcie portu rzecznego przez prywatnego inwestora było jedynym ratunkiem przed jego dalszą degradacją. Decyzja gminy o sprzedaży terenu była właściwa, a wstrzymanie transakcji – jak jednoznacznie ocenia prokuratura – mogłoby skutecznie zahamować rozwój gospodarczy Kędzierzyna-Koźla. Co więcej, podjęcie innej decyzji mogłoby wręcz narazić gminę na olbrzymie straty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting