Są pieniądze na sfinansowanie hospicjum. Chodzi o miliony złotych

580

Udało się pozyskać na ten cel 4,7 mln złotych unijnych środków.

Budowa hospicjum przy ulicy Szymanowskiego jest nieco opóźniona w porównaniu do pierwotnego harmonogramu, ale to niewielka obsuwa w porównaniu do tego, jak długo w ogóle przymierzano się do tej inwestycji.

Zapowiadana była od 12 lat, ale dopiero w 2015 nowe władze miasta rozpoczęły daleko idące starania u uruchomienie placówki.

Ta będzie gotowa za kilka miesięcy. Wiadomo, że prace będą kosztowały 7,2 miliona złotych. Udało się jednak pozyskać duże finansowanie ze środków unijnych, konkretnie 4,7 miliona złotych.

Wykorzystany do celów hospicjum obiekt będzie powiększany o dodatkowe skrzydło, w którym znajdą się pomieszczenia dla pacjentów. Będą to cztery pokoje 2-osobowe, trzy pokoje 1-osobowe oraz część dzienna wraz z salą rehabilitacji. Placówką będzie zarządzał Caritas Diecezji Opolskiej.

– Bardzo się cieszymy, że ta biała plama na mapie opieki paliatywnej zapełni się taką placówką stacjonarną. Ludzie, którzy otrzymywali diagnozę o chorobie nowotworowej, potem przechodzili w taką fazę terminalną, w tej najtrudniejszej sytuacji byli – nie bójmy się użyć tego słowa – eksportowani ze swojego środowiska domowego. To dodatkowo obciążało i napełniało stresem – zaznacza ks. Arnold Drechsler, dyrektor opolskiego Caritasu.

Placówka zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt i urządzenia przeznaczone do opieki nad chorymi. Projekt budowy hospicjum znalazł uznanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Miasto otrzymało ponad 60% dofinansowania ze środków europejskich. – Osoby starsze, które wymagają opieki, będą miały miejsce, gdzie znajdą wytchnienie i ulgę. Będzie to również wytchnienie i ulga dla ich rodzin. Trzeba też patrzeć na to, że osoby opiekujące się rodzicami czy dziadkami mają w ten sposób możliwość dalszego kontynuowania pracy zawodowej czy poświęcania się życiu osobistemu – tłumaczy marszałek Andrzej Buła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting