godz. 13:25 - wtorek 24 Październik 2017

Razem na rzecz Odrzańskiej Drogi Wodnej

Przedstawiciele Grupy Azoty ZAK S.A. znaleźli się wśród sygnatariuszy Deklaracji Odrzańskiej, podpisanej niedawno w Opolu.

fot. opole.uw.gov.pl

To kolejny istotny krok w stronę reaktywacji i modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Z inicjatywy Wojewody Opolskiego, przedstawiciele położonych wzdłuż Odry opolskich samorządów, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw, wśród których znaleźli się także przedstawiciele Grupy Azoty ZAK S.A., podpisali Deklarację Odrzańską. – W przeszłości korzystaliśmy z żeglugi śródlądowej jako drogi transportu naszych produktów. Mamy własny port i połączenie z Kanałem Gliwickim. Zestawiając to z bardzo dużymi i konkretnymi planami rządu w zakresie użeglowienia Odry od Gliwic i Kędzierzyna-Koźla aż po Bałtyk, chcemy włączyć się w te plany i wykorzystać szanse biznesowe, które stają przed nami w związku z realizacją rządowych planów – podkreśla Kamil Bortniczuk, członek zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Deklaracja Odrzańska jest dokumentem, którego sygnatariusze chcą wziąć czynny udział w przywracaniu intensywności i znaczenia transportu wodnego w naszym regionie. – Deklarują też wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne w województwie opolskim, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kultury i turystyki – wyjaśnia Martyna Kolemba, rzecznik prasowy wojewody opolskiego. – Dla gospodarki oznacza to uwzględnienie Odry w planowanych działaniach biznesowych udziału transportu wodnego w obrocie surowcami i towarami – dodaje. Wpisuje się to w plany Grupy Azoty ZAK S.A., związane z transportem produktów i surowców Odrzańską Droga Wodną. Jednak Deklaracja Odrzańska to przede wszystkim wyraz chęci uczestnictwa jej sygnatariuszy w strategicznym planie rozwoju sieci dróg wodnych w Polsce, wśród których Odrzańska Droga Wodna ma znaczenie strategiczne, gdyż stanowi wrota, przez które Polska łączy się z Europejską Siecią Dróg Wodnych. Osiągnięcie celu w postaci użeglownienia Odry i wzrostu znaczenia dróg wodnych dla polskiego systemu transportowego to ogromne wyzwanie, wymagające zaangażowania ogromnych środków finansowych oraz udziału licznych instytucji rządowych, samorządowych oraz biznesowych. – Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, wśród nich prezydenci Opola i Kędzierzyna-Koźla, starostowie powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, opolskiego, krapkowickiego i brzeskiego oraz burmistrzowie i wójtowie opolskich gmin w ciągu biegu Odry – wylicza Martyna Kolemba. – Deklarację podpisały również strategiczne opolskie przedsiębiorstwa, działające na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym z branż: cementowej, petrochemicznej, metalowej i energetycznej – dodaje. Swój podpis poza przedstawicielem zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. złożyli reprezentanci Petrochemii Blachownia S.A., Fabryki Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A., Górażdży Cement S.A, Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o., Cementowni Odra S.A. Jak podkreślił opolski Urząd Wojewódzki w wydanym po Konferencji Odrzańskiej komunikacie, „wolę współpracy na rzecz rewitalizacji Odry wyraziło również sześć organizacji gospodarczych z województwa opolskiego: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”, Przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Opolu i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Głównym celem działania ww. organizacji jest wsparcie przedsiębiorstw przy jednoczesnej współpracy z samorządami terytorialnymi na Opolszczyźnie”. Adrian Czubak, Wojewoda Opolski zaznaczył, że sprawy odrzańskie powracają do fundamentu polskiej gospodarki. Wojewoda podkreślił, że utworzenie  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej najlepiej dowodzi, jak poważnie rząd traktuje rozwój żeglugi śródlądowej i przywrócenie należnego jej znaczenia dla gospodarki. – Pierwszy raz w historii kraju, uruchomiono również specjalny departament, którego praca skierowana jest na żeglugę śródlądową – stwierdził Adrian Czubak. Wojewoda podkreślił ponadto, że działania na rzecz opolskiego odcinka Odry nie byłyby możliwe bez wsparcia kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Warto w tym kontekście przypomnieć, że na Opolszczyźnie powstał pierwszy w Polsce Zespół Doradczy ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jego utworzenie zainaugurowało działania, których celem jest modernizacja opolskiego odcinka Odry tak, by spełniał on współczesne kryteria nowoczesnej drogi wodnej. Do podpisania Deklaracji Odrzańskich doszło w trakcie V Konferencji „Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki”.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Port w Azotach znów ożyje
  2. Przyszli marynarze dostaną solidne wsparcie
  3. „Żegluga”dziękuje Grupie Azoty
  4. Już jesienią węgiel znów ma popłynąć z Gliwic do Koźla i dalej w Polskę
  5. ZASŁUŻENI, JUBILACI I „ZŁOTY KŁOS”
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting