Radny Scheller obraził się na innych radnych

990

Tomasz Scheller wystąpił z klubu radnych SN-KO. To pierwszy taki poważny zgrzyt w nowej kadencji.

Radny Scheller reprezentuje w radzie przede wszystkim mieszkańców Sławięcic. Radnym został drugą kadencję. Startował z list komitetu Sabiny Nowosielskiej – Koalicji Obywatelskiej.

Po reelekcji wszedł w skład klubu radnych SN-KO. Ale właśnie poinformował, że z niego wychodzi. „Swą decyzję argumentuję brakiem porozumienia mojej osoby z Państwa klubem oraz poczuciem presji z Państwa strony na moją osobę. Zawsze byłem osobą niezależną i nieuległą” – uzasadnił Tomasz Scheller.

W odpowiedzi na medialne informacje na ten temat głos zabrali radni skupieni wokół prezydent Nowosielskiej. Wydali oni komunikat w tej sprawie.

Wyrazili w nim zaskoczenie jego postawą i argumentacją. Podkreślili również, że członkostwo w klubie nie ogranicza radnym prawa reprezentowania interesów swoich mieszkańców oraz występowania w ich imieniu w każdej sprawie publicznej.

„Decyzja Radnego Tomasza Schellera jest dla nas przykra i niezrozumiała, jednakże my jako Klub Radnych Sabiny Nowosielskiej – Koalicja Obywatelska, nie rezygnujemy ze współpracy z naszym Kolegą, jak i Radnymi z pozostałych Klubów” – podsumowali.

Pełna treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

W związku z ukazaniem się artykułu na portalu KK24.pl dotyczącego złożonej przez Radnego Tomasza Schellera rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych Sabiny Nowosielskiej – Koalicja Obywatelska, wyrażamy zaskoczenie postawą i sposobem Jego działania oraz przedstawioną argumentacją.

Członkostwo w Klubie było i jest dobrowolne. Radny Tomasz Scheller podpisując deklarację przystąpienia do Klubu, podjął decyzję o wzajemnej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców bez żadnych nacisków i presji. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, każdy radny jest zobowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywania więzi z mieszkańcami. Członkostwo w Klubie nie ogranicza radnym prawa reprezentowania interesów swoich mieszkańców oraz występowania w ich imieniu w każdej sprawie publicznej. Członkowie Klubu głosują podczas sesji oraz komisji zgodnie ze swoim sumieniem, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozpatrywanych spraw. Jeżeli zobowiązanie do sumiennego wypełniania obowiązków Radnego, w tym uczestnictwo w posiedzeniach komisji, sesjach Rady Miasta oraz Klubu Radnych zgodnie z regulaminem Klubu Radnych jest także nie do zaakceptowania, to nie potrafimy zrozumieć postawy i zachowania Tomasza Schellera. Dyskusje na spotkaniach Klubu odbywały się z możliwością swobodnego i merytorycznego wypowiadania się. Potwierdzeniem tego niech będzie dyskusja i głosowanie Tomasza Schellera podczas uchwalania budżetu miasta na 2019 rok. Nie mamy wpływu na niezadowolenie kolegi Radnego. W wypracowanym stanowisku Klubu Radnych nie zawsze jest jednomyślność, tym samym argument przedkładany przez kolegę Schellera o braku możliwości swobodnego wypowiadania się jest niezgodny z prawdą.

Należy zaznaczyć również, że Tomasz Scheller na tej samej sesji złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla Sławięcice, gdzie miał i ma jako Radny niezależny możliwość działania na rzecz mieszkańców swojego osiedla. Nasuwa się więc pytanie: czyżby radni osiedlowi Sławięcic również „stosowali naciski” względem Jego osoby? To pozostawimy bez komentarza. Decyzja Radnego Tomasza Schellera jest dla nas przykra i niezrozumiała, jednakże my jako Klub Radnych Sabiny Nowosielskiej – Koalicja Obywatelska, nie rezygnujemy ze współpracy z naszym Kolegą, jak i Radnymi z pozostałych Klubów.

z poważaniem

Klub Radnych Sabiny Nowosielskiej – Koalicja Obywatelska

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting