Rachunki za wodę możemy kontrolować przez internet

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja uruchamia Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. To duże ułatwienie dla kędzierzynian.

MWIK, który dostarcza wodę i odbiera ścieki od tysięcy mieszkańców Kędzierzyna-Koźla stawia na innowacje. Jako jedna z niewielu firm dostarczających media, stosuje system elektronicznego czytania liczników z samochodu przejeżdżającego w pobliżu posesji. To duże ułatwienie dla ich właścicieli, którzy nie muszą podawać stanów wodomierzy.

Z kolei już od 3 lutego 2020 roku wprowadza nowe rozwiązanie, mające na celu polepszenie i usprawnienie kontaktu z klientem. Będzie to Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, czyli e-BOK. Przede wszystkim Umożliwia ono szybki i nowoczesny dostęp do konta rozrachunkowego odbiorcy.

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest możliwy z indywidualnego komputera lub laptopa odbiorcy przez całą dobę. Pozwala przede wszystkim na kontrolę rachunków i płatności, i dostęp do odczytów wodomierza. Ponadto dzięki e-BOK możliwe jest stałe kontrolowanie zużyć w punkcie poboru wody, dostęp do informacji o aktualnej umowie o świadczenie usług czy zgłaszanie stanu podlicznika ogrodowego. Do tego dochodzi jeszcze możliwość dokonywania wszelkich zgłoszeń w formularzu kontaktowym.

Aby skorzystać z nowego systemu należy się zarejestrować na stronie www.mwik.com.pl lub bezpośrednio na stronie www.ebok.mwik.com.pl.

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym. W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych na czas określony (np. na czas budowy), w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody.

Ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich dostawcę ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie ilości pobranej wody z sieci gminnej i ujęć własnych.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na instalacji wewnętrznej odbiorcy, na jego koszt.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting