godz. 13:25 - wtorek 24 Październik 2017

Profilaktyka w trosce o zdrowie pracowników

Grupa Azoty ZAK S.A. realizuje wśród swych pracowników program, mający na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 

Świadoma cywilizacyjnych zagrożeń i wyprzedzając potencjalne zachowania personelu w różnego rodzaju uzależnieniach, Grupa Azoty ZAK S.A. włączyła się w polsko-szwajcarską inicjatywę współpracy Pod nazwą „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Patronem projektu jest Minister Zdrowia, a koordynatorem Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. W ramach projektu są realizowane następujące działania: rozdysponowanie ulotek informacyjnych wśród pracowników, dodatkowo prelekcje na temat potencjalnych zagrożeń, związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Celem programu jest podniesienie świadomości wśród pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn na temat tych zagrożeń i sposobów ich rozwiązania, dbałość o zdrowie oraz uświadamianie znaczenia zdrowia pracowników dla bezpiecznego funkcjonowania spółki. Akcja wpisuje się w szeroko pojęty program profilaktyki prozdrowotnej, realizowany od wielu lat w Grupie Azoty ZAK S.A. W ramach programu spółka współpracuje z Państwowym Powiatowym inspektoratem w Kędzierzynie-Koźlu. Program zakończy uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie podczas konferencji podsumowującej, która została zaplanowana na grudzień bieżącego roku. Troska o pracowników, ich bezpieczeństwo i zdrowie to jeden z wyróżników Grupy Azoty ZAK S.A. Znalazło to uznanie m.in. w zaliczeniu spółki do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powołanego przez Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w 1998 roku w celu budowania partnerskich kontaktów między pracodawcami a pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki. Aby zostać uczestnikiem Forum Liderów, należy się w znaczący sposób przyczyniać się do kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Najlepsi wyróżniani są kolejno Zieloną, Srebrną i Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. ZAK S.A. jest wielokrotnym laureatem Złotej Karty.

Przeczytaj więcej na podobne tematy:

  1. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Azoty ZAK S.A.
  2. Stawiamy na bezpieczeństwo
  3. Troskliwi i odpowiedzialni za środowisko naturalne
  4. Wrześniowe Dni Bezpieczeństwa Pracy
  5. Wszystkie spółki nawozowe z certyfikatem DNV
KATEGORIA: WIADOMOŚCI z ZAK

Protection Plugin made by Web Hosting