Osiedle Piastów będzie rozbudowywane. Jak? Sam możesz o tym zdecydować

230

Mieszkańcy mają mieć wpływ na to, jak zmieni się największe miejskie blokowisko.

Przez ostatnie lata władze kędzierzyńsko-kozielskie osiedla były zagospodarowywane przede wszystkim według wizji urzędników czy też radnych. Prezydent Sabina Nowosielska już w poprzedniej kadencji zapowiadała, że w proces rozbudowy miasta będzie chciała włączyć samych mieszkańców.

Od października trwają prace nad opracowywaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Piastów. W ramach poszerzonych konsultacji społecznych w cały proces zaangażowali się także mieszkańcy. Właśnie rusza kolejny etap owych konsultacji.

Plan tworzony jest dla terenu położonego między ulicami Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego, Janusza Meissnera i aleją Ignacego Lisa. Po zorganizowaniu spaceru badawczego, spotkań informacyjnych, przeprowadzeniu ankiet oraz warsztatów konsultacyjnych opracowano trzy warianty zagospodarowania osiedla. Poniżej publikujemy link do przygotowanych materiałów. Do każdego z rozwiązań można się odnieść pozostawiając swój komentarz. Na opinie Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu czeka do końca miesiąca.

Część mieszkańców uważa, ze należy stawiać na zabudowę wielorodzinną (w uproszczeniu pomiędzy istniejącą zabudową wielorodzinną a kościołem). Postulowano także przeznaczenie centralnej części terenu opracowania na funkcję zieleni rekreacyjnej, bez możliwości zabudowy. Mówiono też o potrzebie rozwijania chodników i ścieżek rowerowych, a także dróg. Mieszkańcy przyznali, że nie chcą tam kolejnych sklepów.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok6g39pzzScCjBVevdrUXjE_5KtjYDjFhTFMwNfCLspyeuQ/viewform

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting