Nauczyciele z Kędzierzyna-Koźla zabrali głos w sprawie strajku

837

Napisali list otwarty w którym deklarują kontynuację protestu w jego najostrzejszej formie.

W Kędzierzynie-Koźlu strajkują wszystkie szkoły i większość przedszkoli. Wielu nauczycieli jest już zmęczonych protestem i chciałoby wrócić do swoich uczniów. Związkowcy podtrzymują ich jednak na duchu i zachęcają do mobilizacji oraz kontynuacji strajki.

Za pośrednictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego pracownicy szkół i przedszkoli z terenu powiatu przekazali opinii publicznej list otwarty, w którym odnoszą się do ostatnich wydarzeń. Oto jego treść:

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie oraz wszyscy Ci

z Państwa, dla których kształcenie oraz wychowanie dzieci

i młodzieży jest i powinno być wartością nadrzędną!

My, strajkujący nauczyciele:

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

-Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu

-Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 8 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 10 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 11 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 21 w Kędzierzynie – Koźlu

– Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie – Koźlu

-Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Polskiej Cerekwi

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Koźlu

-Szkoły Podstawowej im. A. Zgrzebnioka w Dziergowicach

-Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni

-Szkoły Podstawowej w Solarni

-Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Dziergowicach

-Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

-Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu

-Zespoł Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowiczkach

-Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ostrożnicy

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu

-Publicznej Szkoły |Podstawowej w Landzmierzu

-Publicznego Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi

czujemy się w obowiązku zabrać głos w sprawie, jaka zaistniała w polskiej oświacie. W sprawie, która dotyczy większości społeczeństwa, gdyż każdego dnia z niepokojem obserwujemy narastający spór oraz działania władz oświatowych dążące do skłócenia środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Dysputa medialna owiana propagandą władz, która trwa od kilku dni, nakreśliła w naszej ocenie bardzo niesprawiedliwy i skrajnie negatywny obraz nauczyciela-awanturnika, który protestuje jedynie ze względów finansowych. W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie stwierdzić, iż podjęcie trudnej decyzji o rozpoczęciu strajku podyktowane zostało nie tylko walką o lepsze warunki życia, ale przede wszystkim o godność zawodu nauczyciela, troską o jakość i przyszłość polskiej edukacji, bo „takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Solidaryzujemy się ze strajkującymi nauczycielami oraz pracownikami oświaty z całej Polski. Popieramy stanowisko naszych koleżanek i kolegów reprezentujących szkoły średnie oraz placówki oświatowe Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting