Nagrody dla uczniów szkoły w Azotach

865

Jan Bury i Oskar Barcz zostali nagrodzeni za rozwijanie wiedzy w zakresie nauk technicznych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu to kuźnia technicznych kadr. Wśród najbardziej uzdolnionych uczniów są Jan Bury i Oskar Barcz. Obaj otrzymali właśnie nagrodę im. Mariana Górnego.

Jan Bury został doceniony za bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie innowacji technicznych i wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim, za poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie przy projektowaniu i budowie robotów i pojazdów mobilnych. Oskar Barcz za otwartość umysłu, wyznaczanie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, pogłębianie i rozwijanie pasji z zakresu aplikacji internetowych, multimediów i programowania.

Nagrodę wręczyli młodym ludziom: Józef Gisman – wicestarosta powiatu, dr Bogdan Tomaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty ZAK S.A., Izabela Turza – członek Zarządu Oddziału SITPchem w Kędzierzynie-Koźlu, Adam Gurgul – członek Kapituły Nagrody i członek Zarządu SITPchem, Maria Wróblewska – kierownik Biura Oddziału SITPchem w Kędzierzynie-Koźlu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Adam Gurgul przypomniał przy okazji postać śp. inż. Mariana Górnego, wieloletniego dyrektora ds. inwestycji w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”. Podkreślił m.in., że przez pierwsze cztery lata nagroda finansowana była przez rodzinę zmarłego Mariana Górnego, a od 2014 r. fundatorem nagrody jest Grupa Azoty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting