REKLAMA

Mieszkańcy miasta wybrali się na spacer po Koźlu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

587

Muzeum Ziemi Kozielskiej w dniu 30 sierpnia zaprosiło mieszkańców na przechadzkę po mieście połączoną ze zwiedzanie zabytków Koźla. Przewodnikiem wyprawy był historyk i konserwator zabytków Grzegorz Naumowicz.

Plany wycieczkowe nieco pokrzyżowała pogoda, jednak o 17.00 mieszkańcy miasta zaopatrzeni w parasole zaczęli licznie gromadzić się pod bramą Baszty. Pierwszym punktem spaceru był gotycki kościół pw. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej przy ul. Złotniczej. Ze względu na opady deszczu w murach kościoła odbyła się dłuższa prezentacja dotycząca stylów budownictwa w naszym mieście. W trakcie wykładu Grzegorz Naumowicz zaprezentował słuchaczom unikalne zdjęcia przedstawiające wygląd dzisiejszych obiektów historycznych w ubiegłym wieku. Następnym punktem programu był poklasztorny kościół Wniebowzięcia NMP przy ul. Czerwińskiego. Podczas prezentacji była okazja do zadawania pytań. Mieszkańców Koźla tradycyjnie najbardziej interesowała przyszłość Kozielskiego Zamku oraz Baszty Montalamberta. Dyskutowano również o przyszłości budowli wybudowanych po 1945 roku. Gdy pogoda trochę się poprawiła wszyscy udali się na Rynek, aby poznać historię kozielskich kamienic.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting