Mieszkańców trzeba słuchać i pomagać w każdej sprawie

1144

O rozwiązywaniu problemów mieszkańców, kluczowych inwestycjach i remontach na Pogorzelcu rozmawiamy z Haliną Mińczuk, radną miejską.

– Jako radna reprezentuje pani osiedle Pogorzelec oraz Leśną. Z jakimi sprawami przychodzili do pani mieszkańcy dotychczas i co udało się dla nich zrobić?
– Jako radna i pracownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych mam stały kontakt z mieszkańcami. Zakres spraw, które do mnie zgłaszają dotyczą różnych zagadnień. W większości przypadków mieszkańcy zgłaszają potrzeby związane z remontami dróg i chodników, placów przydomowych. Mowa szczególnie o ulicach Sikorskiego, Zielonej, Elsnera i Norwida. Prace na Norwida i Sikorskiego zostały już zrealizowane.

Natomiast w aktualnym budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Zielonej. Został już rozpoczęty remont ul. Elsnera. Usunięto stare drzewa w miejsce których zgodnie z projektem będą nowe nasadzenia. Wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie drogi, powstaną miejsca parkingowe. Ważnym zadaniem będzie także przebudowa ulicy Przechodniej 6, gdzie mieszkańcy oczekują szczególnie na wykonanie dodatkowych miejsc postojowych i oświetlenia. Uciążliwy dla mieszkańców jest również brak altany śmietnikowej, problem ten udało się rozwiązać przy współpracy z właścicielami lokali oraz Gminy. Altana w tym roku zostanie postawiona zgodnie z przygotowanym projektem technicznym dotyczącym przebudowy tej ulicy. Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw przy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki i w mojej ocenie potrzebna jest jego dalsza rozbudowa. Wykonane zostało również oświetlenie przy ul. Tartacznej o które mieszkańcy wnioskowali od dawna. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia między innymi remont ul. Słowackiego, odcinek ul. Kościuszki od Bema do Sobieskiego oraz zadania niewymagające, aż tak dużych nakładów finansowych, a dla mieszkańców bardzo ważne, takie jak plac przy ul. Arki Bożka 6-8, Piotra Skargi 28-30 i Kwiatowej 1-3, remonty dróg dojazdowych do garaży. Podkreślić należy, że realizacje zadań, o które wnioskuję wymagają kompromisu i dobrej współpracy z radnymi i prezydentem miasta. Wówczas można zrealizować wiele zadań, na które oczekują mieszkańcy.

– Pojawiły się sugestie na temat tego, że należy poprawić bezpieczeństwo na Kozielskiej. Zna pani sprawę?
– Mieszkańcy zwracają uwagę na problem z oświetleniem przejść dla pieszych. Wieczorem wchodząc na pasy są niewidoczni dla kierowców. Trzeba się tym zająć jak najszybciej. Ponadto mieszkańcy pobliskiej ulicy Koszykowej monitują o zwiększenie liczby miejsc postojowych. Mają problem z bezpiecznym parkowaniem, ponieważ zatoczki są niewielkie. Jednocześnie jest tam dość sporo terenów zielonych, gdzie można z ich części wydzielić dodatkowe miejsca parkingowe. Będę o tym rozmawiała z mieszkańcami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, żeby wspólnie wybrać najlepsze rozwiązania.

– Temat zieleni będzie z pewnością jednym z dominujących w najbliższej kampanii wyborczej. Czy widzi pani potrzebę zwiększenia ilości takich terenów?
– Temat zieleni wywołuje duże emocje z uwagi na prowadzone inwestycje i związane z nimi wycinki drzew. Niemniej jednak trzeba do tego podejść racjonalnie, ponieważ w latach 60-tych jak powstawały osiedla mieszkaniowe, drzewa sadzono bez jakichkolwiek planów i teraz ich korzenie niszczą chodniki i stanowią poważne zagrożenie dla sieci wodno-kanalizacyjnej. Mieszkańcy budynków przy których rosną topole, narzekają że drzewa zacieniają mieszkania i pylą co jest bardzo dla nich uciążliwe. Uważam, że przy wyborze gatunków drzew do nasadzeń na terenach miejskich, trzeba się posłużyć zasadą „właściwe drzewo na właściwym miejscu”. Obserwując realizowane w mieście inwestycje można zauważyć, że ta zasada jest stosowana. Jeszcze należy pamiętać o nasadzeniu drzew przy nowych placach zabaw. Mieszkańcy sygnalizują mi, że w upalne dni trudno korzystać z tych miejsc pozbawionych cienia.

– Innym z poruszanych przez mieszkańców tematów jest brak infrastruktury dla rowerzystów. Część mieszkańców zastanawia się, czy miasto mogłoby zbudować wiaty na rowery, aby nie trzeba było ich codziennie wyciągać i chować do piwnicy.
– To jest trudne zadanie. Wspólnoty mieszkaniowe mają swoje tereny i one decydują same o tym, jak je zagospodarować. Nie mam jednak sygnałów, żeby były one bardzo potrzebne. Z niektórymi wspólnotami byłoby trudno dojść do porozumienia w tym zakresie. Ale oczywiście temat można zbadać i spróbować takie wiaty postawić tam, gdzie jest taka potrzeba i zgoda na to.

– Reforma oświaty zlikwidowała gimnazja. Na Pogorzelcu zwolniony został gmach PG nr 3. Jak będzie wykorzystany?
– Dwie kondygnacje budynku planuje się przeznaczyć na potrzeby Domu Pomocy Środowiskowej „Promyczek”. Remont związany będzie z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poprawi jakość zajęć i zwiększy dostęp tych osób do rehabilitacji. Lepsze warunki umożliwią kierownictwu jednostki wdrażanie nowych projektów wpływających na kreatywność ich podopiecznych. W dotychczasowej siedzibie „Promyczka” przy ul. Piotra Skargi 25 zostanie przeprowadzony remont umożliwiający połączenie tych pomieszczeń ze żłobkiem nr 3, a tym samym zwiększona zostanie ilość miejsc dla dzieci w żłobku.

– Mieszkańcy chcieli w ramach budżetu obywatelskiego reaktywacji kortów tenisowych przy Al. Partyzantów. Jest to możliwe?
– To prawda, do budżetu obywatelskiego zostało zgłoszone zadanie związane z wykonaniem strefy rekreacyjnej wraz z ogrodzeniem oraz modernizacją oświetlenia przy Al. Partyzantów, po byłych kortach tenisowych. Złożyłam wniosek o zaplanowanie w budżecie gminy wykonanie tego zadania.
Mieszkańcy zainteresowani są również budową tężni solankowej na osiedlu Pogorzelec. Jest to możliwe do zrealizowania, jeżeli takie zadanie zostanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego i przy dużym zaangażowaniu mieszkańców w głosowaniu zdobędzie największą ilość głosów.

– W swojej pracy nie ogranicza się Pani tylko do osiedla Pogorzelec.
– Oczywiście. Praca radnego nie ogranicza się tylko do jego osiedla. Dlatego uważam, że należy wspierać budowę przepustu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulic Kozielskiej i Alei Jana Pawła II, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, kontynuować budowę ścieżek rowerowych, tak aby rozwinąć infrastrukturę rowerową w całym mieście. Należy zwiększać środki w budżecie na remonty pustostanów gminnych, żeby skrócić czas oczekiwania rodzin na przydział tych lokali. Bardzo istotne jest również wprowadzenie zadań do budżetu związanych z pozyskaniem środków finansowych na termomodernizację budynków komunalnych, co wpłynie na ich estetykę oraz energooszczędność. Występuje również duże zapotrzebowanie na mieszkania chronione, na które w kolejce oczekują osoby starsze i warto zastanowić się nad tym, które budynki mogą być modernizowane by spełniały taką rolę.

– W każdych wyborach ma Pani duże poparcie mieszkańców Pogorzelca, co jest kluczem do takiego sukcesu?
– Pytanie to, należy zadać mieszkańcom. Nigdy nie obiecuję tego, czego nie można zrealizować. Staram się zawsze pomagać i słuchać czego ode mnie oczekują. Myślę, że mieszkańcy doceniają to, co zostało zrobione na osiedlu dzięki mojemu zaangażowaniu w pracy samorządowej I społecznej. Moja praca zawodowa, samorządowa i życie prywatne zawsze było i jest związane z pomocą innym i to może być wynikiem poparcia ze strony wyborców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting