REKLAMA

Mamy finansowanie na wielkie inwestycje

711

Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.

– Odbieramy tę decyzję konsorcjum banków jako wyraz zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse. – Instytucje finansujące zawsze są wymagającym recenzentem planów i strategii rozwojowych. Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty do roku 2026 jest ambitny, a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Ma zdywersyfikować biznes, unowocześnić go, przesunąć w kierunku wyżej marżowego oraz zwiększyć odporność na cykle koniunkturalne. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju – dodał.

– Podpisana dziś umowa jest modelowym przykładem współpracy instytucji finansowych, na czele z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, które wspierają przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa zapewnia Grupie Azoty bezpieczeństwo finansowania bieżącej oraz inwestycyjnej działalności w długim okresie. Warto także podkreślić stosunkowo krótki okres przygotowania transakcji, który trwał około 3 miesięcy od rozpoczęcia negocjacji do podpisania dokumentacji. To dowód owocnej, partnerskiej współpracy w gronie doświadczonych i wyspecjalizowanych partnerów. PKO Bank Polski jako agent konsorcjum i lider sektora bankowego pełni w niej szczególną rolę. Nasza dopasowana oferta bankowa, najwyższej klasy doradcy i bogate doświadczenie pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych transakcji finansowych – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, agenta umowy kredytowej i przedstawiciela konsorcjum banków.

Nowa umowa kredytowa jest odnowieniem i zwiększeniem kwoty kredytu z umowy sprzed 3 lat. Konsorcjum banków, które udzieliły kredytu składa się z PKO Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego.
Podpisana umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR.

Co powstanie w Kędzierzynie-Koźlu

W Grupie Azoty ZAK S.A. jeszcze w tym roku zakończy się budowa instalacji do produkcji estrów specjalistycznych, która wzmocni pozycję Grupy Azoty na rynku plastyfikatorów, wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także farb i lakierów oraz pozwoli wejść w nowe segmenty zastosowań. Przychody generowane z instalacji przy jej nominalnym obciążeniu, mogą kształtować się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Z kolei wzrost udziałów w rynku europejskim oraz zwiększenie potencjału eksportowego na rynki pozaeuropejskie przewiduje realizowana obecnie inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji do produkcji pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex®.

Kilkadziesiąt milionów złotych pochłonie budowa centrum badawczo-rozwojowego, z czego blisko 10 milionów złotych wynosi dofinansowanie publiczne. Specjalnością Centrum ma być opracowywanie nowych rozwiązań związanych z alkoholami oxo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting