Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróżnionych są przedstawiciele biznesu, a także osoby i instytucje wspierające lokalną społeczność.

Kozły Biznesu to konkurs którego celem jest wyłonienie najważniejszych wydarzeń w życiu publicznym i gospodarczym Kędzierzyna-Koźla oraz nagrodzenie za działania najbardziej znaczących podmiotów w minionym roku. A także promowanie działań o charakterze innowacyjnym przyczyniających się do rozwoju gminy i powiatu.

Organizuje go Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. W piątek – 24 stycznia 2020 roku – podczas Balu Biznesu w Dworku Komorno ogłoszono nagrodzonych za rok 2019.

W kategorii Firma 2019 zwycięzcą zostało przedsiębiorstwo ELIN Arkadiusz Miszkiewicz. To wyróżnienie za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie renomowanej marki w branży instalacyjnej, w obszarach: elektryki, teletechniki, mechaniki i infrastruktury. Za jakość tworzoną zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych i możliwość współpracy z doświadczoną i profesjonalną kadrą. A także za wsparcie dla inwestorów i doskonałą realizację wielu projektów, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie ważnych inicjatyw społecznych regionu.

Drugim wyróżnionym w kategorii Firma 2019 zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna. To nagroda za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie renomowanej marki producenta maszyn i urządzeń przeznaczonych dla wielu gałęzi przemysłu – od chemicznego przez spożywczy do rolnego. Oraz wyrazy uznania za udoskonalanie parku maszynowego, tworzenie nowych miejsc pracy, sukcesywne zdobywanie międzynarodowych rynków odbiorców.

W Kategorii Inwestycja 2019 wygrało CEWESp. z o.o., za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez realizację inwestycji rozbudowy zakładu, zwiększenie powierzchni produkcyjnej i magazynowej wraz ze znaczącym zwiększeniem skali realizacji projektów. Kapituła doceniła firmę za konsekwentny rozwój oparty na wykorzystywaniu przez doświadczoną kadrę szerokiego spectrum innowacyjnych technologii oraz umiejętności efektywnego dialogu z rynkiem i klientem indywidualnym.

W konkursie Kozły Biznesu jest miejsce także na kategorię Osobowość 2019. Tym razem statuetka trafiła do Izabeli Migocz. To nagroda za dbałość i budowanie kulturowego kapitału Kędzierzyna-Koźla, inspirowanie młodych do poszukiwania pasji, projektowanie i realizację wielu projektów wspieranych przez zaangażowane społeczności. A także za krzewienie szacunku do literatury i języka polskiego oraz osobowość, która inspiruje, motywuje i kreuje piękno kultury.

W kategorii Działalność Społeczna wyróżniono STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ. Doceniono go za dziesięć lat realizacji pięknej misji, jaką jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Za ogrom zrozumienia dla wszystkich, którzy postrzegają i odczuwają świat inaczej. W uzasadnieniu podkreślono świadomość i edukowanie społeczeństwa na rzecz rozumienia autyzmu i umiejętności partnerowania autystom w życiu i relacjach społecznych. To też nagroda za budowanie wypełnionej profesjonalizmem i sercem przestrzeni, w której wsparcie znajdują osoby z autyzmem i ich rodziny. Za wytrwałość, odwagę, pokorę, determinację i serdeczny uśmiech każdego dnia.

Tradycyjnie przyznano także nagrodę mediów. Otrzymał ją TOMASZ OPASIŃSKI za mecenat stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i wsparcie rozwoju młodych ludzi. Pan Tomasz nie ukrywa sentymentu do Kędzierzyna-Koźla, niesie pomoc w wyrównywaniu szans, daje inspirację do dostrzegania potrzeb drugiego człowieka i czynienia dobra.

SKŁAD KAPITUŁY: Sabina Nowosielska, Krzysztof Klein, Jerzy Jarawka, Beata Dziembowska i Alicja Górska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting