Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otworzył najważniejsze obiekty sportowe w mieście. Mieszkańców muszą się jednak stosować do zasad bezpieczeństwa.

Najwcześniej otwarty został stadion Kuźniczka. Jest czynny już od godziny 8.00. Do dyspozycji zorganizowanych grup treningowych udostępnione zostały bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne, główne i boczne boisko piłkarskie, 2 boiska do siatkówki plażowej.

Stadiony w Koźlu i Sławięcicach czynne będą są od 12.00 do 20.00. Obiekty w Cisowej i Blachowni otwarte zostaną od 16.00 i zamknięte o 20.00. W takich samych godzinach będą czynne w pozostałych dniach tygodnia.

Czynny jest już także skatepark. Na jego terenie może jednocześnie przebywać max. 6 osób. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Osoby do ukończenia 18. roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby. Na terenie skateparku nie trzeba mieć maseczki.

Z kolei z Orlików można korzystać od 13.00 do 20.00. Trzeba jednak pamiętać o następujących zasadach:

» Na boisku może jednocześnie przebywać max. 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia.
» Na terenie kortu może jednocześnie przebywać max. 4 osoby plus osoba prowadząca zajęcia.
» Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u animatora lub pracownika MOSiR.
» Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
» Małoletni do ukończenia 13. roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby.
» Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku.
» Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego, z wyjątkiem WC.
» Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
» Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego. Sprzęt nie jest udostępniany przez animatora/pracownika MOSiR.

Zasady korzystania ze stadionów:

» Na boisku może jednocześnie przebywać max. 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia.
» Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u pracownika MOSiR.
» Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
» Małoletni do ukończenia 13. roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby.
» Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku.
» Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego, z wyjątkiem WC.
» Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
» Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego. Sprzęt nie jest udostępniany przez pracownika MOSiR.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting