Kędzierzyn-Koźle jest dla mnie bardzo ważny

Rozmowa z Katarzyną Czocharą, Posłem Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP.

– Od wyborów minęło już kilka miesięcy i Sejm pracuje pełną parą. Jakimi sprawami w sejmie zajmuje się poseł Katarzyna Czochara?

– Obecnie pracuje w trzech komisjach. Dwie są te same jak w poprzedniej kadencji, czyli komisja zdrowia, gdyż sprawa służby zdrowia i opieki medycznej jest mi bardzo bliska. Druga komisja w której kontynuuję pracę z poprzedniej kadencji to komisja spraw zagranicznych. Ponadto pracuję w komisji cyfryzacji, innowacji i nowych technologii. Tak jak zapowiadałam w kampanii wyborczej chcę także w tej dziedzinie się zaangażować. Dodatkowo uczestniczę w międzynarodowych grupach bilateralnych tj. polsko-czeskiej, polsko-niemieckiej, polsko-izraelskiej, polsko-hiszpańskiej. Również biorę udział w kilku zespołach parlamentarnych m.in. w zespole ds. OSP, Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich czy szpitali powiatowych dzięki czemu mogliśmy wypracować w poprzedniej kadencji takie rozwiązania jak zwiększenie środków dla szpitali powiatowych.

– Podczas ostatniej naszej rozmowy mówiła pani o swojej pracy na rzecz odzyskania majątku Związku Polaków w Niemczech, który to majątek został skonfiskowany bezprawnie jeszcze przed II Wojną Światową. Na jakim etapie są te starania?

– W ramach naszej grupy bilateralnej prowadzimy szereg rozmów w tej sprawie na najwyższym szczeblu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się z przewodniczącym Bundestagu Wolfgang Schaeuble. Chcemy realnego zadośćuczynienia zbrodniom, których dokonano w trakcie II wojny światowej, choćby w zakresie zaboru majątku Związku Polaków w Niemczech. W efekcie naszych spotkań bilateralnych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ostatnim czasie po raz pierwszy od dawna została poruszona w ramach obrad tzw. okrągłego stołu polsko-niemieckiego sprawa zarówno roszczeń wojennych jak i majątku Związku Polaków w Niemczech, który został bezprawnie skonfiskowany przez państwo niemieckiego. Sprawa ta jest bardzo istotną dla Polskiego Rządu i dla mnie i jak widać jest nieustannie omawiana i są pierwsze efekty. I z tego bardzo się cieszę, iż również w tym tak ważnym procesie, działam wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a w szczególności z Panem Wiceministrem Spraw Zagranicznych Szymonem Sękowskim Vel Sęk.

– Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla podczas wyborów usłyszeli wiele obietnic od kandydatów, którzy potem zasiedli w poselskich ławach. Jak wygląda realizacja pani obietnic danych kędzierzynianom?

– Może mniej mówię, a więcej robię i już mogę zapowiedzieć że w lutym zamierzam otworzyć swoje biuro poselskie w Kędzierzynie-Koźlu, tak by móc służyć bezpośrednią pomocą mieszkańcom. Wiem, że ważną sprawą dla mieszkańców jest kwestia jakości powietrza i benzenu. Wystosowałam już kilka pism w tej sprawie i jestem umówiona z Ministrem Klimatu między innymi w tej sprawie. Wiem jak rozwiązać sprawę benzenu. Norma dla poziomu stężenia benzenu na terenie miasta wynosi 5 mikrogramów na metr sześcienny. Jest to tzw. norma średnioroczna. Oznacza to ze średnia ze wszystkich stężeń godzinowych, dobowych i miesięcznych nie może przekraczać 5 mikrogramów. W sytuacji gdy przez kilka godzin w miesiącu będzie 200, a w pozostałe dni 1, to statystycznie wszystko jest w porządku. Wyniki statystyk są różne, są takie które mówią że osoba idąca z psem na spacer ma trzy nogi. Przede wszystkim trzeba zamontować urządzenia pomiarowe, które mierzyłyby stężenia nie jako średnioroczne, ale dzienne. Muszę też powiedzieć o obwodnicy północnej, o którą zabiegałam. Nieustannie monitoruje tę sprawę i w tym tygodniu został skierowany wniosek GDDKiA do wojewody o zezwolenie na realizację tej inwestycji. To kolejny milowy krok. Kolejną ważną sprawą dla kędzierzynian są połączenia bezpośrednie z Warszawą tak by można było podróżować Pendolino. W poprzedniej kadencji zajmowałam się sprawą zatrzymywania Pendolino w Brzegu. Po dwóch latach starań pociąg zatrzymuje się w Brzegu. Teraz czas na Kędzierzyn-Koźle, na chwile obecną Pendolino dojeżdża do Gliwic, a mógłby swoją trasę kończyć i zaczynać w Kędzierzynie-Koźlu. Jest potrzeba remontu i dostosowania tej linii do norm dla tych pociągów. Są też ważne takie linie kolejowe jak do Nysy i Prudnika, które też wymagają nakładów inwestycyjnych. Jeszcze w poprzedniej kadencji wspólnie z Panem Senatorem Grzegorzem Peczkisem zabiegałam o to, aby ta linia została również wyremontowana. Niezbędny projekt dotyczący tej linii jest już gotowy, teraz muszę dołożyć wszelkich starań, aby przejść do realizacji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting