Grzegorz Peczkis został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Wcześniej były senator sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej.

Grzegorz Peczkis nie startował w ostatnich wyborach parlamentarnych. Po wygaśnięciu mandatu senatora rozpoczął pracę w radach nadzorczych. Najpierw Grupy Azoty ZAK S.A., a potem także w Tauronie. Był szeregowym członkiem obu rad.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A. podjęła kilka dni temu uchwałę w której powierzyła mu funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Anna Zarzycka-Rzepecka – przewodnicząca RN, dr Grzegorz Peczkis – wiceprzewodniczący RN oraz członkowie RN: Monika Saracyn, dr Bogdan Tomaszek, Zbigniew Dziemidowicz oraz Paweł Polański, wybrany z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting