Będzie stacja pomiarowa do mierzenia poziomu benzenu

999

Stanie w kompleksie przemysłowym na terenie Blachowni. Uruchomi ją Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Informację taką przekazał poseł PiS Janusz Kowalski.

– Dzięki mojej współpracy z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko, w strefie przemysłowej w Kędzierzynie-Koźlu powstanie nowa stacja monitorowania zawartości benzenu w powietrzu – poinformował Janusz Kowalski. – To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin to priorytet.

Jak dodaje Kowalski Minister Michał Kurtyka osobiście zaangażował się w sprawę rozwiązania problemu wysokiego stężenia zawartości benzenu w powietrzu. Informację o nowej stacji poseł Kowalski przekazał przy piątkowym „okrągłym stołem” w sprawie benzenu. W spotkaniu wzięli udział poseł Janusz Kowalski i senator Beniamin Godyla. Posłowie Tomasz Kostuś i Marcin Ociepa przysłali swoich przedstawicieli. Pozostali parlamentarzyści usprawiedliwili swoją nieobecność przedłużającym się posiedzeniem w Sejmie.

Konkluzje z dyskusji są bardzo podobne do wniosków z ostatniego spotkania z mieszkańcami: trzeba przeprowadzić kompleksową analizę powietrza nad miastem. Jako istotne zanieczyszczenia oprócz benzenu uczestnicy wskazali przede wszystkim pyły zawieszone.

– Do zbadania pozostaje również aktualny stan prawny czyli obowiązujące normy i regulacje – informuje Piotr Pękala z biura komunikacji urzędu miasta. – Zebrani dyskutowali również, czy konieczne są ponowne kontrole istniejących instalacji i przyznanych pozwoleń zintegrowanych. Ze strony posła Janusza Kowalskiego padła deklaracja doprowadzenia do wybudowania drugiej stacji badającej stan powietrza na terenach przemysłowych w mieście. Była również mowa o wprowadzających w błąd aplikacjach, które godzinowe wyniki pomiarów benzenu zestawiają z normą średnioroczną, powodując jedynie nieuzasadniony niepokój mieszkańców.

Kolejne spotkanie w sprawie stanu powietrza w Kędzierzynie-Koźlu z udziałem parlamentarzystów odbędzie się w drugiej połowie stycznia.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting