Babski comber będzie naszą wizytówką

Znany w niemal każdej wsi w naszym regionie zwyczaj organizowania w zapusty babskiego combra zostanie wpisany na Listę Dziedzictwa Niematerialnego.

– To mój prezent dla wszystkich kobiet, który – mam nadzieję, wpisze się w pamięć – podkreśla Violetta Porowska, inicjatorka wpisania Babskiego combra na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Babski comber, który od stuleci celebrowany jest na Śląsku, ma szansę zostać wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

– Historia tego zwyczaju jest długa. Opolszczyzna musi uhonorować to wydarzenie, skoro nawet w międzywojniu „Gazeta Opolska” wydawana w Opolu przez Bronisława Koraszewskiego opublikowała sztukę pt. „Babski comber, czyli wiec kobiecy w zapusty” – wyjaśnia swą inicjatywę Violetta Porowska.

Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który wziął udział w konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, zaznaczył że Polska ratyfikowała konwencje z 2003 r. ws. ochrony dziedzictwa niematerialnego, przyjętą przez UNESCO.

– Celem tej konwencji jest ochrona, promowanie i podtrzymywanie żywotności dziedzictwa niematerialnego. Cieszę się, że NID został wyznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego również po to, aby się tym dziedzictwem niematerialnym zajmować, gdyż te wartości często przenikają się i tworzą wspólny konglomerat, który dopiero w całości mówi o naszej tożsamości – zauważa dyrektor Skaldawski.

Procedura wpisania babskiego combra na listę dziedzictwa powinna się zakończyć w kilka miesięcy.

fot. opole.uw.gov.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting