Akcja ratownicza przy nowej tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu

644

Strażacy wspólnie z pogotowiem gazowym urządzili duże ćwiczenia w lesie na osiedlu Piastów.

Kilka zastępów straży pożarnej pojawiło się w miejscu pożaru już kilka minut po zgłoszeniu. Błyskawicznie rozwinięto węże i przygotowany strażaków do akcji w specjalnych kombinezonach chroniących ich przed ogniem.

Następnie rozstawiono kurtyny wodne i zakręcono główne zawory gazu. Potem ugaszono pożar. Podczas akcji jeden ze strażaków został poszkodowany, ale błyskawicznie udzielono mu pomocy z specjalnym punkcie medycznym. Tak wyglądały ćwiczenia w lesie na osiedlu Piastów.

Wspólne warsztaty pracowników eksploatacji z Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego miały miejsce w sąsiedztwie budowanej tłoczni gazu Kędzierzyn, na obiekcie systemowej stacji redukcyjno-pomiarowej Kędzierzyn Las.

– Chcemy ściśle współdziałać ze służbami pierwszego reagowania, aby wypracować najbardziej efektywne scenariusze reagowania w niespodziewanych sytuacjach – powiedziała Iwona Dominiak , rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM. Podkreśliła również, że celem ćwiczeń jest wymiana specjalistycznej wiedzy, doświadczeń oraz ustalenie zasad postępowania przy zdarzeniach na obiektach gazowych.

Długość sieci przesyłowej zlokalizowanej na terenie Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach wynosi 1471 km i sukcesywnie będzie się zwiększać. W chwili obecnej trwa tam budowa pięciu strategicznych gazociągów o średnicy 1000 mm i łącznej długości ok. 234 km oraz budowa tłoczni gazu Kędzierzyn (pierwszej tłoczni w tym oddziale). Ponadto kolejne 270 km kluczowych gazociągów o średnicy 500, 700 i 1000 mm jest obecnie na etapie projektowania. Obszar działalności Oddziału w Świerklanach obejmuje województwa: opolskie, śląskie i zachodnią część małopolskiego.

Bezpieczeństwo sieci przesyłowej jest priorytetem w działalności GAZ-SYSTEM. Zapewnia go System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Jest to zbiór procedur i wytycznych określających zakres prac oraz metody wykonywania czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów sieci przesyłowej oraz częstotliwość realizacji tych czynności.

Spółka współpracuje bardzo aktywnie z jednostkami ratowniczymi straży pożarnej, organizując wspólne ćwiczenia na obiektach gazowych. W 2018 i 2019 r. w ramach współpracy przeprowadzono serię szkoleń dla funkcjonariuszy PSP połączonych z wizytami na obiektach spółki oraz ćwiczeniami. W całej Polsce zorganizowano łącznie 66 szkoleń, 78 wizyt technicznych oraz 32 ćwiczenia terenowe doskonalące współpracę służb GAZ-SYSTEM i Państwowej Straży Pożarnej. Ich celem było podniesienie świadomości i poziomu bezpieczeństwa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting